Premium naročnina

Z objavo in dodatno izpostavitvijo najbolj atraktivnih oglasov lahko prejmete prijave najbolj kompetentnih kandidatov. Premium naročnina je namenjen predvsem srednjim in velikim podjetjem, ki pogosto iščete nov kader, tudi tistega, ki ga na trgu dela primanjkuje. S Premium naročnino kandidatom sporočate, da ste uspešen in privlačen delodajalec, saj so vaši oglasi pripravljeni po vaši grafični podobi in tako maksimalno izstopate. Poleg tega ste dodatno izpostavljeni in vas iskalci tako lažje poiščejo na portalu.

 • Neomejeno število uporabnikov vašega uporabniškega računa
 • Objava do 100 zaposlitvenih oglasov z logotipom, oblikovani po CGP-ju (najbolj privlačni oglasi)
 • Neomejena količina besedila v zaposlitvenih oglasih
 • Neomejen dostop do enostavnih e-orodij portala Optius: upravljanje oglasov, pregled prijav kandidatov, selekcije, komunikacije z kandidati, idr.
 • Objava posameznega oglasa do 30 dni
 • 2 x obveščanje ustreznih kandidatov preko E-informatorja (dan po objavi in dan pred iztekom oglasa) o vsakem vašem oglasu
 • brezplačna delitev oglasov v novi mobilni aplikaciji GO4Jobs
 • Neomejen vpogled v Bazo CV-jev (mesečno najdete več kot 700 novo vpisanih življenjepisov)
 • Logotip v pasici Premium delodajalci na vstopni strani portala ter na spisku oglasov
 • Razširjena/dodatna predstavitev podjetja (utrjevanje blagovne znamka delodajalca)
 • Uporaba omogočena tudi hčerinskim podjetjem oz. podjetjem v skupini
 • Možnost večkanalnega oglaševanja
 • Možnost zakupa dodatne izpostavitve oglasa
 • Možnost zakupa vnosa oglasov

Optius PrimerPremiumOglasa senca5

Primer izgleda oglasa.

Naročnina se sklene za obdobje največ enega leta oziroma do porabe zakupljene kvote oglasov (100 oglasov), kar nastopi prej. V primeru, da se z naročnino zakupljena kvota oglasov ne porabi do izteka obdobja enega leta, se neporabljena kvota oglasov ne more prenesti v obdobje po izteku naročnine oziroma v morebitno obdobje nove naročnine. V primeru, da se zakupljena kvota oglasov porabi pred iztekom enoletnega obdobja od sklenitve naročnine, naročnina preneha. Novo kvoto oglasov pridobite s sklenitvijo nove naročnine. Ponovna objava istega oglasa se šteje kot nova objava.

OPTIUS NEOMEJENA NAROČNINA

Neomejena letna naročnina je na voljo najzahtevnejšim strankam in je krojena po meri in potrebah delodajalcev. Omogoča neomejeno število oglasov. Pošljite povpraševanje!