Naročnina za neomejeno število oglasov

Neomejena naročnina vam omogoča:

Oglasi

 • Neomejeno število oglasov
 • Logotip in slika/video v posameznem oglasu
 • Neomejena količina besedila oglasih
 • Objava posameznega oglasa do 30 dni
 • 2 x obveščanje ustreznih kandidatov preko E-informatorja (dan po objavi in dan pred iztekom oglasa) o vsakem vašem oglasu

Branding

 • Oglasi z logotipom in/ali oblikovani po vašem CGP-ju (najbolj privlačni oglasi), prikaz oglasov po CGP-ju tudi v mobilni verziji
 • Logotip na spisku oglasov
 • Povezava do spletnega mesta podjetja
 • Razširjena/dodatna predstavitev podjetja (utrjevanje blagovne znamka delodajalca)
 • Možnost večkanalnega oglaševanja (dodatna objava vaših oglasov v drugih medijih in družbenih omrežjih)
 • Možnost zakupa dodatne izpostavitve oglasa
 • Možnost zakupa vnosa oglasov

Dostopi

 • Neomejeno število uporabnikov vašega uporabniškega računa
 • Neomejen dostop do E-orodij portala Optius: upravljanje oglasov, pregled prijav kandidatov, selekcije, komunikacije z kandidati, idr.
 • Neomejen vpogled v Bazo CV-jev 
 • omogočeno tudi hčerinskim podjetjem oz. podjetjem v skupini

Naročnina se sklene za obdobje enega leta, v katero je zajeto neomejeno število oglasov.

Optius PrimerOptiOglasa novo3

Primer izgleda oglasa Optius PrimerPremiumOglasa senca5

Primer izgleda oglasa