Zaposleni so tisti, ki lahko dvignejo vaše podjetje iz povprečja

Politika podjetja in strateški management naj temeljita na kompetencah zaposlenih. Uspešna podjetja v ospredje postavljajo upravljanje človeških virov, kot enega izmed ključnih dejavnikov, ki prispevajo k dvigu konkurenčnosti podjetja.

Zato je pomembno, da vodilni zaposleni, kadroviki in HR managerji oblikujete takšno politiko podjetja, ki bo omogočala čim boljšo izrabo človeških virov.

STRATEGIJA

Najprej izdelajte strategijo, v kolikor je še nimate. V strategiji upoštevajte fazo privabljanja kadrov. Izdelajte in oblikujte ustrezen selekcijski postopek, ki vam bo pomagal pri izbiri najboljših talentov za vaše podjetje. Pri tem upoštevajte tudi delovne procese, v katerih se bo zaposlovalo, tehnologijo, generacijske razlike… Ne pozabite na starejše, ki so lahko edinstvena zakladnica znanja. Lahko jih uporabite za mentorje.

Management in lastniki naj omogočijo nemoteno delo kadrovikom, ki se bodo strateško posvetili vprašanju razvoja kompetenc. Razvojno naravnano okolje bo zaposlenim ponudilo priložnost, da pustijo večji pečat v podjetju, sami bodo prispevali več, kot le zgolj opravljali vsakodnevne delovne obveznosti oz. »hodili v službo«. Stalno izobraževanje lahko pomembno vpliva na povečanje kompetenc zaposlenih. Kadroviki naj vzpostavijo močno komunikacijo z vodji oddelkov in timov, saj dober vodja v podjetju odkrije talente, ki kažejo zavzetost za delo, dosegajo nadpovprečne rezultate, so kritično naravnani, imajo tudi predloge in ideje za izboljšave, hočejo doseči več od povprečja. Ravno ti sodelavci v podjetje prinašajo nov zagon, nove ideje...Vlagajte vanje.

RAZVOJ KULTURE V PODJETJU

Razvijajte kulturo podjetja, ki bo sovpadala z vrednotami lastnikov, vodstva in zaposlenimi. Zavedajte se, da se kultura prenaša od vodstva navzdol, zato poiščite svoj lasten recept za uspeh, zapišite osnovne smernice in jih predajajte tistim za vami. Tako bo vaša zgodba o uspehu zaokrožila tudi med tistimi, ki bodo v podjetje prihajali za vami.

Upoštevajte, da boste prepoznali resnične kompetence svojih zaposlenih pri konkretnem delu, ki ga sodelavec opravlja. Videti je potrebno kako se npr. določena oseba odziva v stresnem okolju. Kako se bo sposobna vključiti v obstoječi kolektiv. Na kakšen način se sporazumeva s kupci, dobavitelji, s sodelavci. Ključno pri razvoju kompetenc je vzpostavitev odprte komunikacije, saj boste le tako lahko prepoznali potrebe in sposobnosti zaposlenih, ki so različne v vsakem življenjskem obdobju. Pomembno je, da je vodja empatičen, saj bo leta tako znal postaviti ustrezen kader na pravo mesto ob pravem času, kar je ključ do uspeha.

PRODUKTIVNOST NA DELOVNEM MESTU

Vodilni v podjetju stremite k temu, da bodo delovna mesta za zaposlene privlačna in bodo omogočala kvalitetno delo. Raziskave kažejo, da dobro počutje na delovnem mestu in pozitivni odnosi s sodelavci vplivajo na večjo produktivnost posameznika. Občasno povabite zaposlene na kavo. Dali jim boste vedeti, da jim ni vseeno za vas. Povečal se bo občutek pripadnosti podjetju. Le zaposleni, ki čuti pripadnost podjetju, je lahko dovolj motiviran za optimalno opravljene naloge in je sposoben v najvišji meri ustreči zahtevam vodstva.

Ključ za uspeh podjetij je prilagajanje. Prilagajamo pa se zaposleni, zato so odločitve vodstva in HR managerjev tako strateško pomembne. Poskušajte uresničiti želje in pričakovanja zaposlenih, če se ta skladajo s politiko podjetja. Dopustite jim npr. možnost soodločanja, udeležbo pri dobičku, napredovanje.

Če se vam dogaja, da vam zaposleni nadpovprečno zapuščajo podjetje, je na mestu opraviti razgovor z odhajajočim kadrom. Pridobili boste pomembne informacije kaj morate v podjetju prevetriti in kje vpeljati spremembe.

Podjetje je živahen nenehno spreminjajoč se sistem, ki ga sestavljajo zaposleni, ki imajo različna osebnostne lastnosti, pričakovanja in vrednote. Naloga HR managerjev je, da vse te različne lastnosti uspešno integrirajo v delovno okolje, ter njihove kompetence in znanja čim bolje unovčijo ter skrbijo za nemoten pretok komunikacije.

Napredni tehnološki procesi, najnovejša informacijska tehnologija, za vsem tem stojijo zaposleni, ki so ključna gonilna sila za dvig podjetja nad povprečje. Odvisno je od nas ali jih znamo pravilno voditi. Več o tem si lahko preberete v članku iz našega septembrskega HR zajtrka na temo Kako v svoje podjetje privabiti najboljše kadre.

Avtor: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si 

Kategorije: Novice za delodajalce