HOFER: Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem prinaša večjo zvestobo zaposlenih

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je ključno za dobro počutje zaposlenih in ustvarjanje prijetnega delovnega okolja. Podjetja, ki nudijo ugodnosti, možnosti za razvoj in fleksibilnost delovnega časa, zaznavajo večjo pripadnost podjetju in višjo produktivnost.

1. Kakšne oblike fleksibilnega delovnega časa ponujate?

V podjetju HOFER ponujamo različne vrste fleksibilnega dela: najprej bi izpostavili krajši delovni čas, ki ga že od septembra 2020 omogočamo z našim inovativnim zaposlitvenim modelom HOFER (po)polni delovni čas. Ta zaposlenim kljub krajšemu delovniku zagotavlja vse pravice zaposlitve za polni delovni čas, kot sta na primer polni regres in polna pokojninska doba.
Ob tem pri HOFERju omogočamo še delo od doma, gibljiv delovni čas oziroma neenakomerno razdeljen delovni čas, kjer je to zaradi same narave dela mogoče.

2. Katerim sodelavcem je omogočeno delo od doma, koriščenje fleksibilnega delovnega časa?

Vsem zaposlenim omogočamo določeno obliko fleksibilnega delovnega časa. Naše sodelavke in sodelavci v prodaji imajo že v osnovi krajši delovni čas (povprečno 30 ur/teden), po 2 letih aktivne zaposlitve pa se lahko vključijo v HOFER (po)polni delovni čas. Enako velja za zaposlene v logistiki. V upravi pa sodelavke in sodelavci lahko koristijo neenakomerni delovni čas, delo od doma (2 dni/teden) ali pa se v sklopu HOFER (po)polnega delovnega časa odločijo za skrajšan delovni čas.

3. Koliko zaposlenih se odloči za koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in zakaj?

Praktično vsi sodelavci, ki imajo možnost (glede na naravo dela) koristiti fleksibilni delovni čas. Zavoljo tega lažje usklajujejo službeno in zasebno življenje, več časa lahko namenijo družini, hobijem, šolanju oz. vsemu, kar jih veseli.

4. Kakšno je pri vas razmerje med delom v podjetju/pisarni in delom od doma?

Sodelavci na upravi lahko 2 dni na teden delajo od doma, ostalo pa v pisarni.