Optius HR zajtrk - Kako optimizirati stroške in ob tem ohraniti trdnost organizacije?

Izpeljali smo že trinajsti po vrsti, Optius HR zajtrk, letos z naslovom "Kako optimizirati stroške in ob tem ohraniti trdnost organizacij. Zajtrk je potekal v sproščenem vzdušju, kjer smo se posvetili ključnim izzivom, s katerimi se soočajo mnoga podjetja v času ohlajanja gospodarstva.

 

Naslovnica HR zajtrk november 2023

Slovenija, tako kot razvita Evropa, že drsi v recesijo pravijo ekonomisti, zaradi česar bodo mnoga podjetja v prihodnje deležna številnih izzivov za zagotavljanje stabilne poslovne, finančne in organizacijske kondicije. V času, ko se finančne težave stopnjujejo, se podjetja soočajo s potrebo po zniževanju stroškov poslovanja, v veliko primerih pa prav stroški dela predstavljajo največji delež celotnih stroškov. Kadrovske službe so primorane optimizirati stroške dela, ob tem pa si seveda ne želijo odpuščati in izgubiti ključnih znanj in kadrov v podjetju.

Na našem srečanju smo podali vpogled v tovrstne procese in odgovorili na vprašanja kako optimizirati stroške dela brez prevelikega reza v število zaposlenih. Naša glavna odgovornost mora ostati skrb za sodelavce, ohranitev talentov in ključnega znanja, hkrati pa tudi dolgoročna skrb za lojalnost in motivacijo. Poglobili smo se v vzročno posledične korake pri optimizaciji stroškov, ter izvedeli kako določene aktivnosti vplivajo na zmanjšano produktivnost, nižjo motivacijo in poslabšujejo možnost zadržanja ključnih kadrov.

Dotaknili smo se tudi področij kadrovske analitike, finančnega poznavanja in razumevanja, komunikacijskih in pogajalskih spretnosti ter samega odločanja. Te kompetence so ključnega pomena tudi znotraj HR za uspešno argumentacijo predlogov vodstvu.

Skupaj smo raziskali pristope in metode učinkovitega upravljanja s stroški, ter odkrili ključne nasvete in prakse, ki vam bodo omogočile, da vaše podjetje doseže trajnostni uspeh, kljub izzivom, s katerimi se soočamo v tem dinamičnem gospodarskem okolju, ne da bi pri tem žrtvovali ključno, to je sodelavce in svoje zdravje.


 

FOTO UTRINKI:

IMG 2363IMG 2393IMG 2382IMG 2311IMG 2224IMG 2205

IMG 2457


PROGRAM:

HR zajtrk 2023 PROGRAM + gostje 3


Z VAMI BODO:

HR Zajtrk Gostje posamicno

Bojan Ivanc je glavni ekonomist GZS, direktor Inštituta za strateške in gospodarske raziskave (ISGR d.o.o.), član nadzornega sveta NLB Skladi, član svetov SPS (Slovenski podjetniški sklad), CMSR (Center za mednarodno sodelovanje in razvoj) in UKC Ljubljana ter podpredsednik CFA društva Slovenija. Je nosilec mednarodnih licenc CFA in CAIA, ki v osnovi poudarjata visoko strokovnost, predvsem pa etičnost. Aktivno govori vrsto tujih jezikov. Njegove naloge so analiza slovenskega, evropskega in svetovnega gospodarstva, oblikovanje gospodarskih napovedi ter podpora GZS pri socialnem dialogu, nacionalnih in sektorskih politikah. Svoja strokovna mnenje, analize in komentarja objavlja v Bančnem Vestniku, Delu, Financah in vrsti drugih medijev.

9:10 - 9:55

Izzivi optimizacije stroškov dela v negotovih časih

Gospodarska pričakovanja so negotova in stroški dela naraščajo hitreje zaradi pretekle visoke inflacije in tesnosti na trgu dela. Vseeno pa se število delovno aktivnih ne povečuje več in nekatere skupine dejavnosti že znižujejo zaposlenost, še posebej tiste v predelovalnih dejavnosti. V teh okoliščinah je smiselno opredeliti ključne ukrepe, ki lahko omejijo naraščanje stroškov dela in ne vplivajo negativno na produktivnost dela.

HR Zajtrk Gostje posamicno3

Ima več kot 20 let delovnih izkušenj tako v javnem kot zasebnem sektorju (kot HR strokovnjak je delala tako v majhnih, kot tudi večjih podjetjih), kjer je aktivna še danes. Svoje delo trenutno aktivno opravlja tako na operativnem kot vodstvenem nivoju, kjer svetuje tako vodjem kot upravi pri nadaljnjem strateškem obravnavanju HR funkcije. V svoji karieri se je med drugim že večkrat soočala s postopkom razreševanja presežnh delavcev, zato bo lahko še dodano predstavila svoje videnje in občutenje tega dejanja.

9:55 - 10:30

Vloga vodstva in ohranjanje ključnih kadrov, ter kako ob tem (pre)živeti

Naša vloga kot kadrovikov je, da se ne ustrašimo izzivov, temveč se z njimi soočamo pogumno in inovativno. Na predavanju boste dobili konkretne odgovore na več kot 20 let izkušenj podlage v različnih organizacijah in industrijah, zlasti pa na primeru multinacionalke. Izvedeli boste, kako konstruktivno in uspešno argumentirati predloge vodstvu s ciljem ohraniti skrb za sodelavce in s ciljem optimizirati stroške za čim večjo ohranitev ključnih znanj v podjetju in to kljub pritiskom s strani vodstva/uprave/lastnikov.  Dotaknila pa se bo tudi osebnih stisk zaposlenih v »procesu« optimizacije in kako učinkovito (po)skrbeti zase, da boste kos svojemu delu, stresu in zahtevam okolja.

11

Katarina iskreno verjame, da so ljudje, kultura in medosebni odnosi najpomembnejši gradniki vsake organizacije. Njeno poslanstvo na NIL-u je jasno –  v največji meri podpreti in opolnomočiti vsakega posameznika posebej in kolektiv kot celoto znotraj mreže znanja, ki jo NIL pooseblja. Podjetju se je pridružila v začetku leta 2019 z več kot desetletjem bogatih izkušenj pri vodenju kadrovske funkcije ter raznolikih timov v zasebnih in javnih organizacijah.

10:50 - 11:25

Fokus na ljudi in kulturo terja svoj budget - pametno

Ohranjanje fokusa na ljudi ter želeno kulturo terja konkreten budget. Da si dober v tem kar počneš, moraš to zelo dobro razumeti – z več vidikov. Kadrovski strokovnjaki moramo razumeti potrebe poslovanja, finančne vplive naših predlogov, ki morajo biti usklajeni s finančnimi in davčnimi strokovnjaki, obenem pa moramo razumeti pravne vidike le-teh ter rizike, ki lahko z našimi predlogi nastanejo. Celosten pogled in tesno sodelovanje z različnimi strokovnjaki so ključni za uspeh kadrovskih predlogov, ki rezultirajo v zdržanju ključnih ljudi ter obenem pozitivno vplivajo na dolgoročno poslovanje organizacije. Tak pristop je predpogoj, za ohranjanje fokusa na ljudi, ki vedno terja konkreten budget in obenem ne hromi organizacije – nasprotno, jo krepi in podpira na dolgoročni osnovi.

Ker smo v našem podjetju NIL-part of CONSCIA mreža znanja in želimo pozitivno vplivati, bom v kratkem prispevku predstavila, kako v naši organizaciji ohranjamo fokus na naše ljudi in našo kulturo, z ukrepi, ki sicer zahtevajo sredstva, a obenem ne hromijo organizacije – nasprotno, jo krepijo in podpirajo na dolgoročni osnovi. Osvetlila bom ključno vrednoto »sodelovanje«, ki se kaže v tesni povezanosti različnih strokovnih služb in zavedanju pomembnosti usklajenega fokusa na vsa področja, ki so v podjetju opredeljena kot strateška. Dotaknila se bom poti, na katerih smo se opekli, in aktivnosti, ki so obrodile navdihujoče rezultate. Kadrovski in drugi strokovnjaki moramo delovati z roko v roku – le tako bomo lahko učinkovito zagotavljali podporo poslovanju in našim zaposlenim.


SODELUJOČI NA OKROGLI MIZI:

HR zajtrk 2023 PROGRAM + gostje2

 


Podporniki dogodka:

HR zajtrk PODPORNIKI DOGODKA8


Programski svet:

  • Saša Boštjančič, direktorica Optius.com
  • Nataša Naraks Koprivc, vodja kadrovske operative, Pivovarna Laško Union d.o.o.
  • Tamara Valenčič, strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov

PRIHOD NA DOGODEK IN PARKIRNI REŽIM