Spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih tudi v 2015

Državni zbor je 16. decembra sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva.

Poleg sprememb na področju študentskega dela je državni zbor sprejel tudi spremembe Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. S temi spremembami še za eno leto podaljšujejo možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb.

Delodajalec, ki bo tako za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Vir: www.mddsz.gov.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce