Slovenski kadrovski kongres 2015

Letošnji Slovenski kadrovski kongres je potekal 16 in 17. aprila, v Portorožu in bil namenjen predstavitvi prebojnih orodij in uspešnih praks za spremembo miselnosti, organizacijske kulture in dialoga v organizaciji.

Prvi dan kongresa so predstavili metodo AI (Appreciate Inquiry oz. metoda pozitivnega poizvedovanja), kot eno najbolj revolucionarnih orodij za doseganje strateških sprememb, ki dokazano prinaša dolgoročne rezultate. Drugi dan pa so se nam pridružili uspešni managerji iz gospodarstva, športa in umetnosti, s katerimi smo proučevali, kakšno moč ima raznolikost v organizaciji in kje vse lahko najdemo prave talente. 

Živimo v svetu, ki se vrti vse hitreje. Tako tudi podjetja in njihove organizacije nenehno preverjajo, ali sta njihova vizija in strategija še pravi. Danes se razmišlja drugače, saj strategije ne veljajo več za pet letno obdobje, ampak jih je potrebno spreminjati na dve leti ali manj. Uspešne organizacije jih stalno spreminjajo in preverjajo v pogovoru z zaposlenimi.

Po besedah Dr. Danijele Brečko, vodje programskega sveta Slovenskega kadrovskega kongresa, je doseganje strateških sprememb bistveno povezano s spremembami organizacijske kulture. Organizacije v prvi vrsti potrebujejo drugačen način razmišljanja, drugačno vedenje zaposlenih in zavedanje, da raznolikost in drugačnost krepita organizacijo ter da so talenti povsod. Še tako dobra strategija, brez podpore zaposlenih v organizaciji, ne more delovati. Zato je vloga kadrovskih managerjev kot strateških partnerjev managementa neprecenljiva.

Rok Zupančič, predsednik Slovenske kadrovske zveze, pa je bil mnenja, da so edina stalnica v življenju spremembe. Spremembe so potrebne, a ni nujno, da to tudi stresne. Namreč, večinoma nas spremembe presenetijo, prestrašijo in vzbudijo skrb. Lahko so pa tudi pozitivne, v skladu z našo temeljno organizacijo in nas zato motivirajo. Eno glavnih sporočil kongresa je bilo, da bi ljudem pokazali, kako lahko pri delu z ljudmi dosežejo še boljše rezultate.

Metoda AI (Appreciate Inquiry oz. metoda pozitivnega poizvedovanja)

Kot že omenjeno je bila predstavljena metoda pozitivnega poizvedovanja, ki predstavlja sodelovalen in ustvarjalen pristop, namenjen organizacijam in timom za doseganje ciljev, ne glede na to kako specifični so in kakšne aktivnosti zahtevajo. Temeljna predpostavka metode AI je, da v vsaki organizaciji obstaja nekaj kar deluje, je uporabno, učinkovito in daje organizaciji življenje, ter jo dela uspešno. Metoda AI se osredotoča na vire energije, ki dajejo organizaciji več življenja, podpirajo ljudi, da ves čas iščejo rešitve in ohranjajo optimizem na svoji poti.

Sedem predpostavk metode AI

 

 • V vsakem človeškem sistemu je nekaj kar deluje;
 • Na kar se osredotočamo, postane naša resničnost;
 • Obstaja več resnic, naša resničnost se ustvari v trenutku;
 • Jezik, ki ga uporabljamo, oblikuje našo resničnost;
 • Način zastavljanja vprašanj vpliva na rezultat;
 • Ljudje z večjim zaupanjem vstopajo v neznano prihodnost, če s seboj nesejo kanček preteklosti;
 • Če že nosimo s seboj delčke preteklosti, naj bodo le najboljši.

  

S to metodo raziskujemo kaj je v podjetju dobrega in kaj je že v skladu z miselnostjo ter cilji organizacije. Če je firma zdrava ali ima vsaj pozitivne osnove, to čutijo vsi v organizaciji iz katere se potem črpa inspiracija in vidi zagon za ustvarjanje novih projektov.  

Seznam predavanj, ki se je odvijal na kongresu:

 • Uporaba strukturiranega pogovora na delovnem mestu (Sam Berrisford)
 • Umetnost pozitivnega poizvedovanja: revolucija pri doseganju strateških sprememb (Nadya Zhexembayeva)
 • Z upoštevanjem raznolikosti do želenih sprememb (Matthew Davies)
 • Oblikujmo kulturo spoštovanja raznolikosti (Patricia A. Meglich)
 • Talenti so povsod-pogled globalnega zaposlovalca (Bettina Schaller)
 • Ustvarjanje motivacije in zavzetosti s pomočjo vrednot (Ole Bloch)

 Tudi letos je bila tam ekipa portala mojaZaposlitev.si

Karierni kongres je bil zelo uspešen in koristen dogodek za vse udeležene. Seveda pa je bila tudi letos prisotna naša ekipa portala mojaZaposlitev.si, ki ravno v tem času praznuje tudi svoj 5 rojstni dan.

 

Vir: Slovenski kadrovski kongres 2015

Kategorije: Novice za delodajalce