Podaljšano Javno povabilo Nova možnost

Na javno povabilo Nova možnost se delodajalci po novem lahko prijavijo kasneje, zadnji rok za prijavo je 30. december 2016.

Na Zavodu za zaposlovanju so dne 6. oktobra popravili končni rok oddaje prijav na Javno povabilo Nova možnost. Možnosti za prijavo tako ostajajo odprte za porabo sredstev, najkasneje pa deleodajlci lahko oddate prijavo 30. decembra 2016 do 11. ure.

Delodajalci lahko oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oseb, ki so dopolnili 30 let in so mlajši od 50 let, ter so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanju kot brezposelne osebe več kot 6 in manj kot 12 mesecev. Namen povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb v omenjeni starostni skupini in preprečevanje njihovega nadaljnjega statusa brezposlenih oseb.

Višina sredstev za subvencionirane zaposlitve znaša 3 milijone EUR iz slovenskega proračuna, kar je 500.000 EUR, kot so načrtovali na začetku. 

Več informacij pridobite na povezavi tukaj.

Vir: www.ess.gov.si 

Kategorije: Novice za delodajalce