Med Slovenijo in Avstralijo je bil podpisan dogovor o programu vizumov za mlade

Kot je zapisano na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS so slednji uspešno zaključili pogajanja o Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov.

Dogovor o programu delovnih in počitniških vizumov je namenjen mladim diplomirancem in študentom od 18. do 31. leta. Z vizumom, ki bo izdan za obdobje enega leta, bodo lahko mladi potovali po državi z namenom preživljanja počitnic. Vizum mladim omogoča tudi delo (do šest mesecev) in študij (do štiri mesece). Kvota je omejena na 200 vizumov letno.

Dogovor je bil podpisan 16. junija 2015, med obiskom ministra za zamejce in Slovence po svetu Gorazda Žmavca v Canberri. Na podlagi dogovora bo mladim obeh držav omogočena lažja pridobitev počitniških delovnih vizumov. Mladi se bodo v času preživljanja počitnic lahko udeleževali krajših študijskih programov in pridobivali delovne izkušnje. Tovrstne izmenjave bodo pripomogle k boljšemu spoznavanju kultur in načina življenja v obeh državah.

Dogovor bo stopil v veljavo po postopku ratifikacije v Državnem zboru. Datum začetka veljavnosti Dogovora bo objavljen v Uradnem listu, predvidoma naj bi bili potrebni postopki zaključeni v letošnjem letu. 

Vir: mzz.gov.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce