Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije napoveduje javni razpis

V letošnjem septembru Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najavlja javni razpis.

Javni razpis je namenjen za sofinanciranje "Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018 (KOC)". Javni razpis se nanaša na nadaljevanje uspešnega programa, ki se je odvijal med leti 2010 in 2015. Le-ta je povezal več kot 300 podjetij, 19 različnih panog in nudil usposabljanja več kot 14.500 zaposlenim.

Javni razpis je namenjen povezovanju podjetij z drugimi deležniki na trgu dela, kot so na primer zbornice in tako izboljšali obstoječe delo zaposlenih v podjetju in konkurenčnost podjetij.

Primerni projekti za sofinanciranje bodo tisti, ki bodo usmerjeni v dobre prakse na področju razvoja kadrov, v aktivnosti delovanja KOC in v zagotavljanje usposabljanj za zaposlene.

Predviden znesek za sofinanciranje posameznega projekta se bo gibal med 250.000 in 400.000 EUR. Izvajanja projektov se bodo predvidoma začela v začetku leta 2017 in se končala do konca leta 2018.

Več informacij o javnem razpisu si lahko preberete tukaj.

Vir slike in besedila: www.sklad-kadri.si

Kategorije: Novice za delodajalce