Vodja računovodstva (m/ž)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Advansys d.o.o.

Advansys d.o.o. je hitro rastoče podjetje, katerega osnovna dejavnost je razvoj in prodaja Informacijskih sistemov za igralništvo. V svoji 16-letni zgodovini se je podjetje, po prvotnih uspehih na slovenskem trgu, usmerilo v tuje trge, kjer danes dosega 80% svojega prometa in ima bazo strank na 4 celinah, v 12 časovnih pasovih. Podjetje ima poslovne enote v Solkanu, Mariboru in Ljubljani.

Za nadaljnje uspešno poslovanje in okrepitev ekipe sodelavcev, razpisuje Advansys d.o.o. naslednje prosto delovno mesto: Vodja računovodstva (m/ž).

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje in odgovornost za računovodsko poslovanje podjetja
 • izvajanje računovodskih postopkov in politik
 • izdelovanje planov, analiz in predlaganje ukrepov za izboljšanje finančnega poslovanja
 • spremljanje in seznanjanje z zakonskimi predpisi
 • pripravljanje analiz, mesečnih bilanc, finančnih planov
 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in usmerjanje zaposlenih v oddelku Računovodstvo
 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi ter internimi akti družbe
 • izvajanje nadzora nad obračunavanjem, kontiranjem in knjiženjem plač in DDV-ja
 • poročanje za namene statistike finančnih računov in ostale statistike katerim je podjetje zavezano
 • vodenje registra osnovnih sredstev in priprava podatkov za inventurne komisije ter obračunavanje amortizacije
 • vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti družbe in strokovno usposobljenostjo
 • knjiženje in kontiranje, vodenje poslovnih knjig, izdelovanje letnih računovodskih in davčnih izkazov
 • pobotanje s strankami glede terjatev in obveznosti
 • vodenje in urejanje kadrovskih zadev
 • izračunavanje zamudnih obresti za zakasnela plačila in računanje valutnih razlik
 • obračun proizvodnje in ostalih zalog
 • priprava razpisne dokumentacije po potrebi
 • druga dela in naloge po navodilu vodje, ki ustrezajo zahtevani izobrazbi, znanju, izkušnjam zaposlenega ali delovnemu mestu

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Najmanj VII/2. stopnje izobrazbe ekonomske, upravne, administrativne ali druge ustrezne smeri
 • Zahtevane delovne izkušnje: 5 let na enakih ali podobnih delovnih mestih
 • Poznavanje predpisov in zakonov s področja financ in računovodstva
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Dobro poznavanje slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov
 • Visoka usposobljenost za delo z računalnikom

Zahtevane sposobnosti in znanja:

 • Urejevalnik besedil MS Word – zahtevno, Delo s preglednicami MS Excel – zahtevno
 • Zahtevane so dolgoletne izkušnje na področju izvajanja nalog računovodstva
 • Sposobnost dela pod časovnim pritisikom
 • Sposobnost timskega dela in dobrega sodelovanja z vodstvom podjetja
 • Visoko stopnjo intelektualne radovednosti, ambicioznosti in samoiniciativnosti ter sposobnost dela v skupini s poudarkom na ravnanju z ljudmi pri delu
 • Dobrodošle so izkušnje z uporabo programa Navision
 • Sposobnosti: skrbnost, natančnost, redoljubnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog, odgovornost za izvajanje nalog v skladu z zakoni, standardi in internimi navodili
 • Pripravljenost za delo tudi izven normalnega delovnega časa

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Zaposlitev se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Delovne naloge se bodo izvajale v PE Solkan ali PE Maribor.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam