Vodja projekta (m/ž)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Makro 5 Gradnje d.o.o.

Smo uspešno slovensko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo visoko kakovostnih objektov najrazličnejših vrst od stanovanjske gradnje, poslovnih in tehnoloških prostorov do turističnih kompleksov. Specializirani smo za novogradnje, rekonstrukcije, projektiranje in svetovanje.

V okviru raziskovalne dejavnosti v našem podjetju razvijamo interni standard in tehnologije za energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb ter sistem vodenja projektov energetske sanacije stavb.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, vodenje in kontrola

Priprava dela

 • geomehanski pregled terena (pri novogradnjah),
 • pregled ponudb kooperantov, morebitna nova povpraševanja in pogajanja,
 • izdelava grobega terminskega plana,
 • usklajevanje projekta in materialov s projektantom in investitorjem,
 • priprava gradbišča za pravočasen začetek gradnje,
 • uvedba v delo s strani investitorja (prevzem tehnične dokumentacije, ustreznih dovoljenj in gradbišča).

Izgradnja objekta

 • usklajevanje z investitorjem,
 • nabava materialov za potrebe gradbišča,
 • ažurno vodenje gradbene knjige, gradbenega dnevnika in drugih evidenc ter kontrola stroškov gradnje,
 • nadzor izvajanja ukrepov varstva pri delu,
 • koordiniranje izvajalcev javnih služb (prekopi cest, elektro, plonski, vročevodni in telefonski priključki, priklopi za javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, javna razsvetljava),
 • kontrole:
  • kontrola kvalitete izvedenih del kooperantov in količine vgrajenih materialov,
  • terminsko spremljanje gradnje s koordiniranjem glavnih izvajalcev (gradbeno-strojno-elektro) s sklicevanjem operativnih sestankov,
 • finančno spremljanje projekta:
  • kontrola obračuna izvedenih del in priprava računov za investotorje (situacije),
  • kontrola računov kooperantov za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter njihova potrditev,
 • pravočasno in tekoče informiranje direktorja o stanju na gradbišču.
Zaključevanje projekta
 • pridobivanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na njem,
 • odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu,
 • sodelovanje pri prevzemu objekta v uporabo s strani investitorja,
 • odprava reklamacij (vidnih napak), ugotovljenih na primopredaji – povezava s končnim obračunom s kooperanti,
 • končni obračun z investitorjem in kooperanti,
 • priprava projektov za arhiviranje (sortiranje dokumentacije),
 • izročitev garancije za odpravo napak investitorju,
 • odprava reklamacij (skritih napak) v garancijskem roku,
 • opravlja ostala dela po nalogu direktorja družbe.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Strokovna izobrazba:     

 • VII. univ. dipl. inž. gradb. ali V. in VI. stopnja

Posebne zahteve:

 • natančno, zanesljivo in samostojno opravljanje dela,
 • koordinacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela
 • sposobnost razvijanja delovnega okolja in postopka dela,
 • prizadevanje za izboljšanje ustaljenih metod in postopkov dela.

Delovne izkušnje:                

 • 3 leta za visoko
 • 5 let za višjo
 • 7 let za srednjo

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo,
 • dodatne bonitete,
 • dodatno plačilo glede na uspešnost izvedenega projekta.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
3 mesece
Mesečno plačilo
nad 3500 € bruto

(nudijo se dodatne bonitete)

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam