Višji svetovalec področja II (m/ž) (št. A06-10)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v sektorju za pravne zadeve iščemo timske, pozitivno naravnane, motivirane in delavne sodelavce, ki so učljivi in predani skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 

Razpisujemo prosto delovno mesto: Višji svetovalec področja II  (m/ž) (št. A06-10) 

Šifra delovnega mesta: I017160

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje upravnih postopkov in postopkov reševanja uporabniških sporov,
 • samostojna priprava osnutkov upravnih odločb, sklepov in drugih aktov  iz delovnega področja,
 • sodelovanje pri aktivnostih za zaščito uporabnikov na področju elektronskih komunikacijskih storitev,
 • samostojno dajanje pojasnil strankam ter pojasnil po uredbi o upravnem poslovanju,
 • dajanje pojasnil strankam po telefonu,
 • spremljanje zakonodaje in sodne prakse na področju varstva končnih uporabnikov elektronskih komunikacij,
 • sodelovanje pri reševanju upravnih sporov v zvezi z odločitvami iz delovnega področja, 
 • samostojna priprava informacij, poročil, navodil, pojasnil, statistik in drugih gradiv z delovnega področja,
 • organizacija izobraževanj, delavnic in posvetov iz delovnega področja,
 • sodelovanje z drugimi sektorji,
 • opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

 Zaželena znanja in veščine:

 • poznavanje elektronskih komunikacijskih storitev,
 • poznavanje zakonodaje s področja varstva potrošnikov,
 • pravniški državni izpit,
 • odlične komunikacijske sposobnosti (govorno in pisno izražanje),

Od vas pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) pravo,
 • aktivno znanje angleškega jezika (najmanj nivo znanja B2 po evropski jezikovni referenčni lestvici)
 • strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim (3) poskusnim delom.

Podrobnejši opis objavljenega prostega delovnega mesta in pogoje za prijavo najdete na spletni strani agencije (http://www.akos-rs.si/zaposlitev).

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam