Varnostnik (J034084 - VarnostnikIV) v Varnostni službi, šifra 108 (m/ž)

 • Datum objave:12. 6. 2019
 • Prijave do:20. 6. 2019
 • Kraj dela: Ljubljana

Cankarjev dom

Javni zavod Cankarjev dom zaposli pet kandidatov z dokončano najmanj 3-letno poklicno izobrazbo tehnične ali druge ustrezne smeri na delovnem mestu VARNOSTNIK (J034084 - VARNOSTNIK IV) v Varnostni službi, šifra 108 iz Kataloga delovnih mest Cankarjevega doma. Delovno razmerje s polnim delovnim časom bo sklenjeno za nedoločen čas z 2-mesečnim poskusnim delom.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • izvajanje ukrepov s področja varovanja premoženja, naprav in objekta pred poškodovanjem, uničenjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega delovanja
 • izvajanje ukrepov s področja varnosti delavcev, obiskovalcev in prireditev
 • zagotavljanje varnosti razstavljenih eksponatov, predmetov in naprav v skladu z navodili
 • občasna receptorska dela
 • posredovanje splošnih informacij o programu Cankarjevega doma zaradi pravilnega usmerjanja strank
 • izvajanje ukrepov s področja protipožarne zaščite
 • sestava dnevnih poročil in poročil o izrednih dogodkih
 • izvajanje drugih nalog po nalogu vodje službe oz. dežurnega Cankarjevega doma
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje
0 - 1 leto
Od kandidata pričakujemo:
 • 3-letna strokovna ali poklicna izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 • srednja raven aktivnega znanja slovenščine v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)
 • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • da ni pravnomočno obsojen za prekršek zoper red in mir

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • zanesljivo zaposlitev
 • uvajanje v delo
 • delo v največjem kulturnem centru v Sloveniji
 • obilo kulturnih doživetij
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
2 meseca
Mesečno plačilo

Zagotavljamo plačilo v skladu s predpisi v javnem sektorju, z vsemi pripadajočimi dodatki.

Prijava na delovno mesto

Prijave pričakujemo preko portala Optius ali po pošti najpozneje do 20. 6. 2019.

Kandidati naj k prijavi, v kateri navedejo delovno mesto, na katerega se prijavljajo, priložijo:

 • življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj
 • fotokopijo potrdila (dokazila) o doseženi izobrazbi
 • fotokopijo delovne knjižice ali druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje ali  pisno izjavo o tem
 • potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od enega meseca, da niso bili obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso pravnomočno obsojeni za prekršek zoper red in mir
 • potrdilo sodišča, ki ni starejše od enega meseca, da zoper njih ne teče postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za prekršek zoper red in mir

Javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Ljubljana

Prešernova cesta 10

1000 Ljubljana

Nazaj na seznam