Subregional Business Analyst m/ž

DS SMITH SLOVENIJA d.o.o.

 • Datum objave:26. 7. 2022
 • Prijave do:15. 8. 2022
 • Kraj dela: Logatec, Brestanica
Nazaj na seznam

DS SMITH SLOVENIJA d.o.o.

Podjetje DS Smith išče poslovnega analitika za subregionalno raven (Avstrija, Češka, Slovaška, Slovenija).


Subregionalni poslovni analitik je komercialni analitik, odgovoren za razvoj komercialnih vpogledov in analiz. Zbira in analizira podatke, specifične za trg, identificira in razume poslovne potrebe, zbira in analizira poslovne zahteve ter uporabljal komercialno strokovno znanje za sprejemanje komercialnih odločitev in priporočil.


 

DS Smith is looking for a Business Analyst for the sub-regional level (Austria, Czech Republic, Slovakia, Slovenia).

The Subregional Business Analyst is a commercial analyst responsible for developing commercial insights and analysis, partnering with business stakeholders to gather requirements and align to detailed market research to inform the SMI business strategy.

The SBA will gather and analyse market-specific data, identify and understand business needs, collect and analyse business requirements, and use commercial expertise to make informed commercial decisions and recommendations.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Splošni cilj subregionalnega poslovnega analitika je zagotoviti ciljno usmerjene, donosne in trajnostne poslovne analize za subregijo in regijo v skladu s subregionalno komercialno strategijo ali regionalno določenim načrtom SMI z:

 • analizo in interpretacijo podatkov o uspešnosti,
 • zagotavljanjem kakovosti in obsega podatkov,
 • podrobno preiskavo rezultatov analiz,
 • podporo komercialnim analizam in načrtovanju ukrepov/računov z upravitelji računov (zunanji/notranji prodajni zastopnik),
 • sledenjem, primerjanjem in poročanjem o izvedenih akcijah,
 • oblikovanjem in izboljšanjem procesov in operativnih postopkov, standardiziranjem.

 

The overall goal for the SubRegional Business Analyst is to deliver targeted, profitable and sustainable business analyses for the Sub-region and the Region, according to the Sub-Regional commercial strategy or Regionally set SMI plan, by the following:

 • Analysis and interpretation of performance data,
 • Assure data quality and scope (systems),
 • Detailed investigation of results of analyses,
 • Analysing and detailing options for resolution,
 • Supporting commercial analyses and action/account planning with Account Managers (External/ Internal Sales rep.),
 • Supporting implementations,
 • Tracking, collating and reporting on implemented actions,
 • Design and improve Processes and Operating Procedures, standardise.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII., VIII/1.
Zahtevane delovne izkušnje
4 - 5 let
Od kandidata pričakujemo:
 • univerzitetna diploma iz ekonomije, statistike, inženiringa ali kvantitativnih/znanstvenih študij,
 • odlično poznavanje MS Excel, poznavanje ERP, MS Office in enostavno prilagajanje novim tehnologijam,
 • zelo dobro znanje angleščine,
 • obvlada uporabo analiz in orodja za poročanje (Excel, MIRAS, COGNOS, Navigator…),
 • samoiniciativen in prokativen,
 • izkušnje z mreženjem,
 • dobre pisne in ustne komunikacijske sposobnosti,
 • močno izraženo analitično razmišljanje in način dela,
 • natančen, analitičen, prilagodljiv, timski duh, komunikativen, pragmatičen, učinkovit, rešuje probleme,
 • visok občutek odgovornosti,
 • vsaj 5 let dokazanih izkušenj na podobnih delovnih mestih v industrijskem okolju.

 

 • University Degree in Economics, Statistics, Engineering or Quantitative/Science Studies,
 • Excellent knowledge of MS Excel, ERP familiarity, MS Office and easy adaptation to new technologies,
 • Very good knowledge of English,
 • Skilled in the use of analyses and reporting tool (Excel, MIRAS, COGNOS, Navigator…),
 • Self-motivating and pro-active,
 • Good networking expertise,
 • Good written and oral communication skills,
 • Strong analytical thinking and way of working,
 • Methodical and well organized, motivated by teamwork, collaboration and sharing knowledge,
 • High sense of responsibility and accountability,
 • At least 5 years of proven experience in similar position in industrial environment.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • zaposlitev za nedoločen čas,
 • delo v mednarodnem, dinamičnem okolju,
 • možnost kariernega in osebnega razvoja,
 • delo z naprednimi orodji,
 • mentorstvo,
 • delo v pozitivnem kolektivu.

 

 • permanent employment,
 • work in an international, dynamic environment,
 • the possibility of career and personal development,
 • working with advanced tools,
 • mentoring,
 • work in a positive team.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Pošljite svoje prijave v angleškem jeziku na e-mail naslov kadri.slovenija@dssmith.com do 15. 8. 2022.