Strokovni sodelavec VII/2 v Sektorju za splošne zadeve – pravne in kadrovske zadeve m/ž

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

 • Datum objave:23. 1. 2023
 • Prijave do:28. 1. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana, Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

vabi strokovnega in razgledanega kandidata, ki bo uspešno zasedel delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 v Sektorju za splošne zadeve – pravne in kadrovske zadeve (M/Ž).

Delovno razmerje se sklene za določen čas iz razloga začasno povečanega obsega dela do 31.12.2023.

Rok za prijavo je 28.1.2023. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: Razpis – Strokovni sodelavec v SSZ.

Opis delovnega mesta

 
 • vodi zahtevnejše upravne postopke v skladu s pooblastili;
 • izvaja zahtevnejše naloge s kadrovskega področja dela:načrtovanje sistema izobraževanja zaposlenih (sodelovanje pri pripravi programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih);opravljanje nalog v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, naloge v zvezi s pravicami, dolžnostmi in odgovornostjo delavcev Agencije; priprava predloga in organizacija internih in zunanjih izobraževanj;
 • priprava in izvedba vseh postopkov in aktivnosti v zvezi s kadrovskimi zadevami (zbiranje in priprava podatkov za vnos v kadrovsko informacijski sistem, analiza podatkov za kadrovske postopke, opravljanje posameznih opravil, povezanih z izplačilom plač, ocenjevanje tveganj posameznikov v delovnem procesu Agencije v povezavi z odsotnostjo nasprotja interesov);
 • priprava predloga internih aktov s področja kadrovskih in organizacijskih zadev;
 • svetovanje in poročanje direktorju v zvezi s kadrovskimi in organizacijskimi zadevami;
 • sodelovanje pri upravljanju s človeškimi viri, urejanje zaposlitev novih kadrov (sodelovanje pri delu natečajnih komisij za nove zaposlitve, neposredno opravljanje zadev v zvezi s sprejemom, razporejanjem in prenehanjem delovnega razmerja);
 • vodenje evidence prisotnosti na delu;
 • vzpostavitev in vzdrževanje kadrovske evidence in drugih evidenc o uslužbencih in zunanjih strokovnjakih;
 • zagotavlja realizacijo programa dela s svojega področja dela;
 • vzdržuje evidence s svojega področja dela;
 • spremlja novosti s področja dela;
 • sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja dela;
 • predlaga nove rešitve na področju dela;
 • pripravlja dokumentacijo za potrebe dela;
 • dosega cilje, določene z letnim načrtom posameznika;
 • sodeluje z drugimi sektorji;
 • opravlja druga potrebna dela in naloge, za katere ima javni uslužbenec ustrezno izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim javnega uslužbenca ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu, po nalogu neposredno nadrejenega vodje, direktorja in/ali vodje projekta.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
1 - 3 let
 
 • angleški jezik - tekoče
 • Microsoft Office
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan opraviti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku),
 • osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov (v primeru, da kandidat nima opravljenega usposabljanja, ga je dolžan opraviti v roku šestih mesecev od nastopa dela);
 • strokovnost, sposobnost vodenja,
 • sposobnost timskega dela, komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi,
 • odgovornost in zanesljivost,
 • sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov,
 • interdisciplinarnost.

Ponujamo

 
 • nenehno izobraževanje in osebna rast;
 • zanimivo delo;
 • zagotovljen onboarding in prijazen mentorski program;
 • varno in stabilno okolje;
 • fleksibilen prihod / odhod in možnost dela od doma;
 • bogat program promocije zdravja na delovnem mestu.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za določen čas
Poskusno delo:
6 mesecev

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.