Samostojni Svetovalec (m/ž) v OE Podjetniško trgovska zbornica (PTZ)

Gospodarska zbornica Slovenije

  • Datum objave:23. 2. 2021
  • Prijave do: 4. 3. 2021
  • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Samostojni Svetovalec (m/ž) v OE Podjetniško trgovska zbornica (PTZ)

Samostojni Svetovalec (m/ž) v OE Podjetniško trgovska zbornica (PTZ)

Prijava na delovno mesto

Kandidati/-ke, ki ustrezajo zgoraj navedenim pogojem za zaposlitev, naj pošljejo prijave s prilogami in dokazili najkasneje do 4. 3. 2020, preko ponujene prijavne možnosti portala Optius ali po elektronski pošti na naslov: ana.lucka.pirnat@gzs.si s pripisom: Prijava na razpis za delovno mesto Samostojni svetovalec/svetovalka PTZ. Prijave lahko pošljejo tudi po navadni pošti na naslov: Gospodarska zbornica Slovenije, Kadrovska služba GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidat/-ka naj k prijavi priloži:

  • življenjepis (v Europass formatu)
  • dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev (fotokopije spričeval in drugih dokazil o pridobljenih znanjih in drugih kompetencah)
  • motivacijsko pismo (do pol strani A4)

Kandidati/-ke, ki bodo v roku oddali prijave, bodo o izboru obveščeni/-e najkasneje v 60 dneh po poteku roka za oddajo prijave.

GZS si pridružuje pravico, da po opravljenem postopku izbora ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.