Razvojni inženir VII/2 (III) m/ž

 • Datum objave: 6. 11. 2019
 • Prijave do:21. 11. 2019
 • Kraj dela: Ljubljana

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo: RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III), šifra J017097 (m/ž)

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • sodelovanje pri načrtovanju informacijskih sistemov in uvajanje novih tehnologij,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • sodelovanje pri izdelovanju ocen izvedljivosti projektov,
 • analiziranje procesov in procesno modeliranje,
 • analiziranje podatkov in podatkovno modeliranje,
 • analiziranje zahtev in uporabniških potreb,
 • izdelovanje specifikacij zahtev za razvoj programske opreme,
 • sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju projektov,
 • upravljanje s katalogi znanja in knjižnico skupnih programskim modulov,
 • sodelovanje pri izdelovanju projektne dokumentacije in
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • dobro znanje angleškega jezika
 • 4 mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Od kandidatov pričakujemo:  

 • sposobnost izdelati namensko programsko opremo na platformi Microsoft .NET (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET),
 • sposobnost samostojno izdelati spletno stran (aplikacijo) z uporabo standardov CSS3 in HTML5,
 • poznavanje jezikov Javascript in TypeScript ter katere od novejših knjižnic (Angular,, Aurelia …),
 • poznavanje jezika SQL in relacijske baze - MS SQL,
 • poznavanje orodij za delo z MS-SQL bazami podatkov,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja in kreativnega reševanja problemov,
 • samostojnost, natančnost in odgovornost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj namenske programske opreme.

Mesečno plačilo: 1.606,68 € (bruto).

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 21. 11. 2019 preko portala Optius ali na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAZVOJNI INŽENIR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Po prvem krogu razgovorov bodo izbrani kandidati v reševanje prejeli enostavno nalogo s področja programiranja, ki jo bodo lahko rešili na daljavo.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri.

Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-131 (Alenka Lepenik), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/ 4774-234 (Marjan Babič).

AJPES

Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

Nazaj na seznam