Računovodja m/ž

Elvez, d.o.o.

 • Datum objave:21. 11. 2022
 • Prijave do:21. 12. 2022
 • Kraj dela: Višnja Gora
Nazaj na seznam

Elvez, d.o.o.

Podjetje ELVEZ, d.o.o. (http://www.elvez.si) se s svojim proizvodnim programom in izdelki uvršča v avtomobilsko industrijo. Zaradi razvoja in visokih tehnoloških zahtev iščemo nove, usposobljene, kompetentne in motivirane sodelavce. Vzporedno z zaposlitvami strokovno-tehničnega kadra krepimo tudi finančno področje zato iščemo dodatne pluse naši bilanci zaposlenih.

V aktivno, urejeno in stimulativno delovno okolje vabimo: RAČUNOVODJO (m/ž)

 

Opis delovnega mesta

 
 • Organiziranje del in nalog z namenom zagotovitve zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti opravljenega dela v službi oz. oddelku
 • Vodenje poslovnih knjig in glavne knjige ter zagotavljanje usklajenosti podatkov
 • Knjiženje poslovnih dogodkov v skladu z veljavno zakonodajo, računovodskimi standardi in davčnimi predpisi
 • Priprava in izdaja izhodnih faktur za področja in zadeve, ki niso direktno podprte z interno bazo podatkov v računalniškem sistemu
 • Izdelava mesečnih računovodskih izkazov in različnih poročil za notranje in zunanje uporabnike (notranji uporabniki v podjetju, FURS, Ajpes, SURS, BS, poslovne banke)
 • Priprava letnih računovodskih izkazov in poročil ter letnega davčnega obračuna
 • Vodenje davčnih knjig in obračun DDV-ja
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije ter knjiženje v glavno knjigo
 • Spremljanje predpisov in sprememb na področju svojega področja dela, apliciranje sprememb v programe in organiziranje njihove izvedbe
 • Pripravljanje in sprotno obnavljanje ter dopolnjevanje analitičnega kontnega plana
 • Odgovornost in sodelovanje pri rednih revizijskih, inšpekcijskih in ostalih finančno-računovodskih  pregledih ter ustrezna priprava, koordinacija ter argumentacija podatkov
 • Koordiniranje ter pisanje vlog in priprava poročil za banke pri najemanju posojil ter izdelava primerjalnih izračunov in usmeritev za sprejemanje ustreznih odločitev
 • Sodelovanje z drugimi službami oz. oddelki v podjetju
 • Knjiženje stroškov dela v glavno knjigo
 • Finančno načrtovanje, nadzor, spremljanje in izvajanje plačilnega prometa.
 • Opozarjanje na neskladnosti na delovnem področju ter predlaganje izboljšav v postopkih, organizaciji dela ter spremljanju izvedbe
 • Vodenje, organizacija in nadzor izvajanja inventur skozi računalniški sistem, priprava popisnih listov in zaključnih finančnih poročil ter knjiženje
 • Skrb za stalno strokovno usposabljanje, spremljanje novosti na področju financ in računovodstva, ter spremljanje in uvajanje zakonodaje
 • Izvajanje dela v skladu s predpisi iz požarnega varstva ter varstva in zdravja pri delu
 • Vsa ostala finančno-računovodska dela za potrebe družbe in dela po nalogu nadrejenega, ki so v
 • neposredni zvezi s področjem dela in službe
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje
4 - 5 let
 
 • Poznavanje predpisov in zakonodaje s področja stroke
 • Poznavanje in uporaba poslovno informacijskega sistema Navision je prednost
 • Zaželene so delovne izkušnje v proizvodnih podjetjih
 • Odgovornost in sposobnost odločanja
 • Kvalitetno opravljeno delo, učinkovitost, zanesljivost                                                         
 • Fleksibilnost in odprtost do sprememb
 • Komunikativnost in empatičnost
 • Motiviranost za delo
 • Prodornost in angažiranost za doseganje pričakovanih rezultatov dela
 • Kreativnost, inovativnost in samoiniciativnost
 • Sposobnost analitičnega in logičnega razmišljanja
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela
 • Skrb za profesionalne in korektne poslovne in medsebojne odnose
 • Spoštovanje, lojalnost in pripadnost do družbe, vodstva in lastnikov
 • Osebna urejenost

Ponujamo

 
 • samostojno delo;
 • delo v teamu;
 • stalna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja ter možnost razvoja in napredovanja;
 • dinamično delo in posluh za nove ideje;
 • stimulativno plačilo;
 • nova znanja in izkušnje;
 • delo za nedoločen čas;
 • parkirišče.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mesecev

Prijava na delovno mesto

Krepimo ekipo, zaposlimo strokovnjaka za področje računovodstva. Se vidite, kot edinstven člen v naši ekipi? Pošljite spremno pismo kaj je vaša strast in predstavite dosedanje delo in izkušnje na info@elvez.si  do 21. 12. 2022.