Računovodja m/ž

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Trgotur, d.o.o.

Okvir dejavnosti podjetja OGRAJE KOČEVAR sestavljajo proizvodnja in montaža ograjnih sistemov tudi za najbolj zahtevne kupce. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in poznavanja potreb ter želja kupcev oblikujemo svoje rešitve, ki so vsako leto v ponos 5.000 zadovoljnim uporabnikom na ciljnih trgih. Zagotavljamo vrhunsko kakovost, 12-letno garancijo, rešitve po meri in produkte, ki praktično ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Naša prednost je izdelava ograjnih sistemov, ki so v celoti prilagojeni individualnim zahtevam kupcev in vključujejo tudi sodobne elektronske sisteme upravljanja. Zaradi povečanega obsega dela, v svoj tim vabimo.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • Zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-računovodske službe
 • Pripravo podatkov in analiz za načrtovanje dejavnosti in druge poslovne odločitve vodstva podjetja; načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja dejavnosti, likvidnosti, naložb ...
 • Pripravo predlog za izvedbo finančnega prometa (plačila, dobropisi, bremepisi, kompenzacije).
 • Analizo finančnih rezultatov poslovanja in svetovanje v zvezi s potrebnimi ukrepi.
 • Skrb za organizacijo in delitev del in nalog, tako da so vsa dela in naloge zakonito, pravočasno in pravilno izvršena.
 • Obveščanje vodstvo o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno finančno-računovodsko poslovanje, ter v primeru sklepov ali odločitev v nasprotju s predpisi in pravili stroke za pisno obveščanje vodstva.
 • Izdelava predlog zaključnega računa in letnega poročila ter pripravo bilance stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k izkazom ter poslovnemu poročilu.
 • Urejanje zadev s področja finančno-računovodske službe ter sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.).
 • Izvajanje finančnega načrtovanja in evidentiranje porabe finančnih sredstev.
 • Pripravo in izvajanje postopkov izterjav zapadlih terjatev.
 • Vodenje evidence o opravljenem delu in skrbi za izračun plač ter drugih prejemkov delavcev oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih razmerij.
 • Vodenje evidence in arhiviranje meničnih izjav, izvršnic, kreditnih pogodb in ostalih finančno-računovodskih inštrumentov.
 • Pripravo in sprotno obnavljanje/dopolnjevanje analitičnih kontnih planov (v skladu z enotnim kontnim načrtom).
 • Skrb za knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev in pripravo podlage za inventuro.
 • Izdelavo statističnih poročil v zvezi s posameznimi izplačili ter poročil, ki jih zahtevajo pristojne ustanove (organizacija, ki izvaja plačilni promet, pristojno ministrstvo in drugi v skladu s predpisi).
 • Izdajanje dokumentov s področja računovodskega poslovanja (nalogov za izplačila, položnic, računov).
 • Reševanje reklamacij v zvezi z nalogi za plačila.
 • Obračunavanje plač delavcev in drugih osebnih prejemkov.
 • Knjiženje in vodenje drugih administrativnih del, ki so povezana s plačami delavcev in drugimi osebnimi prejemki delavcev.
 • Spremljanje predpisov in sprememb na področjih, povezanih s finančno- računovodskim delom.
 • Določitev in nastavitev parametrov knjiženja v ERP sistemu.
 • Izvajanje dela v skladu z delovnim nalogom, navodili nadrejenega, poslovnikom kakovosti ter navodili o varnosti in zdravju pri delu ter požarnim redom v podjetju.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Vsaj 5 let izkušenj na področju računovodstva,
 • zelo dobro poznavanje zakonodaje s področja davkov, delovnopravne zakonodaje, računovodskih standardov in drugih predpisov s področja financ in računovodstva,
 • samostojnost pri pripravi bilanc, zaključnih računov in obračunu plače,
 • vsaj 1. stopnja bolonjskega študija,
 • odlično poznavanje MS Office okolja (Word, Excel, Outlook) s poudarkom na Excelu,
 • suvereno obvladovanje programa Microsoft Dynamics NAV (Navision),
 • dobre komunikacijske spodobnosti,
 • sposobnost sprejemanja odločitev,
 • natančnost, zagnanost in samoiniciativnost,
 • odločnost, samostojnost in odgovornost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim obdobjem 6 mesecev;
 • možnost profesionalne in osebnostne rasti;
 • možnost sodelovanja pri razvoju novih izdelkov, storitev in rešitev;
 • priložnost za izpolnitev kreativnih potencialov;
 • stimulativno nagrajevanje, vezano na doseganje ciljev podjetja in individualne cilje.
Mesečno plačilo
po dogovoru
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam