Področni podsekretar (m/ž) (št. A10-03)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v Sektorju za nadzor operaterjev, iščemo timskega, pozitivno naravnanega, motiviranega in delavnega sodelavca, ki je učljivi in predan skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar (m/ž) (št. A10-03)

Šifra delovnega mesta: I017054

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje in/ali odločanje v inšpekcijskih, upravnih in prekrškovnih postopkih skladno s veljavno zakonodajo,
 • spremljanje novosti s področja dela (tudi na mednarodnem področju) in s področja regulacije trgov ter predlaganje novih rešitev,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil, navodil, pojasnil in drugih gradiv z delovnega področja,
 • samoiniciativno predlaganje načinov analiziranja stanja na trgu za potrebe preverjanja izpolnjevanja zakonskih določb s strani operaterjev,
 • priprava odgovorov na vprašalnike drugih regulatorjev in mednarodnih organizacij,
 • svetovanje in priprava odgovorov na vprašanja strokovne in drugih javnosti,
 • priprava tehničnih zahtev za razpisne dokumentacije Agencije,
 • sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja sektorja,
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, delovnih skupinah in komisijah na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • sodelovanje z drugimi sektorji,
 • priprava/sodelovanje in vodenje delavnic z delovnega področja,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami,
 • opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobrazbo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobrazbo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja)/magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) smeri pravo, telekomunikacije, elektrotehnika in sorodne
 • štiri (4) leta delovnih izkušenj
 • veljavno vozniško dovoljenje B kategorije
 • aktivno znanje angleškega jezika (najmanj nivo znanja B2 po evropski jezikovni referenčni lestvici)
 • strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja)
 • strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja)

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam