Področni podsekretar (m/ž) (št. A09-04)

 • Datum objave:12. 9. 2019
 • Prijave do:29. 9. 2019
 • Kraj dela: Ljubljana

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v Sektorju za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev, iščemo timskega, pozitivno naravnanega, motiviranega in delavnega sodelavca, ki je učljiv in predan skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar (m/ž) (št. A09-04)

Šifra delovnega mesta: I017054

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • Vodenje upravnih postopkov s področja regulacije trga poštnih storitev
 • Spremljanje novosti s področja dela (tudi na mednarodnem področju) ter predlaganje novih rešitev
 • Nadziranje stroškovnega računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve in preverjanje regulatornih poročil
 • Priprava podlag in preverjanje financiranja bremena univerzalne storitve ter vodenje kompenzacijskega sklada
 • Spremljanje načrta letnega vzdrževanja poštnega omrežja
 • Zbiranje, obdelava, posredovanje in vodenje statističnih podatkov o trgu poštnih storitev
 • Samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil, navodil, pojasnil in drugih gradiv z delovnega področja
 • Svetovanje in priprava odgovorov na vprašanja strokovne in drugih javnosti
 • Aktivno sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri analizah/študijah/presojah iz delovnega področja
 • Sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja sektorja
 • Sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, delovnih skupinah in komisijah na nacionalnem in mednarodnem nivoju
 • Sodelovanje z drugimi sektorji
 • Sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami
 • Opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomija, promet, logistika in sorodne
 • štiri (4) leta delovnih izkušenj
 • aktivno znanje angleškega jezika (najmanj nivo znanja B2 po evropski jezikovni referenčni lestvici)
 • strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja)
 • veljavno vozniško dovoljenje B kategorije

Zaželena znanja in izkušnje:

 • iz področja stroškovnega računovodstva ali revidiranja poslovanja podjetij
 • iz področja tehnologije poštnih storitev
 • seznanjenost z metodologijami ABC in FAC

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 29. septembra 2019 po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite svoj pogled na področje iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše glavne zaposlitvene prednosti. 

Vloga na razpisano delovno mesto mora OBVEZNO vsebovati naziv s številko delovnega mesta na katerega se prijavljate in izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje.

Nazaj na seznam