Proizvodnja, Lesarstvo, Steklarstvo

383 aktualna prosta delovna mesta

→ Proizvodnja

Industrija je gospodarska dejavnost, ki s pomočjo strojev predeluje surovine v uporabne izdelke.

Industrija je obsežna gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja izdelke in polizdelke. Prevladujoče industrijske panoge so: kemična industrija, lesna industrija, železarska industrija, papirna industrija, pohištvena industrija, tekstilna industrija, kovinska industrija, avtomobilska industrija, živilska industrija, ... Proizvodnja je postopek, pri katerem s pomočjo strojev in orodja ter človeškega dela iz surovin in materialov pridobivamo različne dobrine. Proizvodnja pomeni transformacijo surovin v izdelke za prodajo, in vmesne postopke, kjer gre za proizvodnjo ali obdelavo polsurovin.

→ Lesarstvo

Les je v Sloveniji najpomembnejši obnovljiv surovinski vir. Več kot 60% Slovenije je pokrite z gozdom. Na lesno surovino je vezanih več gospodarskih panog. Les vidimo kot strateško surovino, zato lesnopredelovalno industrijo umeščamo med pomembne in perspektivne gospodarske panoge. Les pridobiva na pomenu tako na področju energetike, kot surovina za kemijsko predelavo, je kvaliteten in ekološki material za bivalno okolje in še vedno nepogrešljiv kot gradbeni material. Slovenija potrebuje kritično maso strokovnjakov, ki obvladajo les in lesne kompozite, tehnologije njihove predelave in obdelave, konstruiranje in oblikovanje, kot tudi gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. 

→ Steklarstvo

Steklarstvo ali proizvodnja stekla spada med najstarejša industrijska področja. Steklo so sprva uporabljali za okrasne predmete, šele kasneje je pridobilo praktično uporabnost. Danes ga uporabljamo v različne namene, predvsem v gospodinjstvu.

Prosta delovna mesta na področju »Proizvodnja, Lesarstvo, Steklarstvo« na portalu Optius.com

Papirni konfekcionar, proizvodni delavec, upravljavec linije, sestavljavec, nastavljavec strojev, mizar, lesar, steklar, izmenovodja, delavec za lažja ročna dela, komisionar...

Podjetja, ki oglašujejo delovna mesta na področju »Proizvodnja, Lesarstvo, Steklarstvo« na portalu Optius.com

Impol, odelo, Preis Sevnica, Hypex, Ažman, Livar, Donit tesnit, Iskra ISD - Strugarstvo, Helios, ...

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Proizvodnja
http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studijski-programi/1-bolonjska-stopnja-univerzitetni-studiji/lesarstvo/
https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/lesarstvo/