Koordinator področja Proizvodnja (m/ž)

 • Datum objave:20. 11. 2019
 • Prijave do:20. 12. 2019
 • Kraj dela: Ljubljana

Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.

Družba Kemofarmacija d.d. širi svojo ekipo in k sodelovanju vabi novega sodelavca ozioma sodelavko na delovnem mestu Koordinator področja Proizvodnje (m/ž). Kemofarmacija je del mednardone skupine skupine McKesson Europe AG, ki je vodilno podjetje na področju zdravstvenih storitev, ki skrbi za dobavo življenjsko pomembnih zdravil, opreme in informacijske tehnologije in storitev, ponudnikom zdravstvenih storitev omogoča, da bolnikom nudijo boljšo in varnejšo oskrbo.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Vodi sodelavce, organizira in nadzira delo v enoti. Odgovoren je, da se vsi postopki proizvodnje zdravil izvajajo v skladu z zahtevami dobre proizvodne prakse, dokumentacije iz dovoljenja za promet z zdravilom, zakonodaje in drugih standardov.
 • Zagotavlja, da so vse faze proizvodnje obvladovane in nadzorovane, da so vsi odstopi raziskani in da so sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje ponovitve.
 • Pripravlja predloge izboljšav in jih posreduje vodji oddelka. Sodeluje s sodelavci drugih enot v oddelku in v podjetju.
 • Rešuje probleme in sodeluje pri uvajanju in izvajanju najzahtevnejših postopkov, povezanih s proizvodnjo zdravil.
 • Pripravlja predpise na področju proizvodnje ter zagotavlja ustrezno vodenje zadevnih evidenc. Ocenjuje, preverja, odobrava in podpisuje zapise o proizvodnji.
 • Odgovoren je za izvajanje vseh potrebnih higienskih ukrepov v proizvodnji.
 • Zagotavlja ustrezno shranjevanje vhodnih materialov (vključno z zdravili) in izdelkov po proizvodnji.
 • Zagotavlja arhiviranje vzorcev kadar je to potrebno skladno s pogodbenimi dogovori.
 • Izvaja sprotno spremljanje pogojev proizvodnje: čistoča, temperatura, vlaga, vključno s preverjanjem skladnosti opreme in dokumentacije ter vodenjem zadevnih evidenc.
 • Sodeluje pri pripravi specifikacij za vhodne tiskane materiale in pri odobritvi tiskane ovojnine za izdelke ter zagotavlja potrebne informacije za izvajanje vhodne kontrole.
 • Skrbi za obvladovanje odstopov pri izvajanju aktivnosti proizvodnje in odgovarja za ustrezno evidentiranje, raziskavo ter izvedbo korektivnih in preventivnih ukrepov vključno z evidentiranjem.
 • Zadolžen je za obvladovanje reklamacij, ki se nanašajo na zadevne aktivnosti proizvodnje.
 • Sodeluje pri izvedbi notranje presoje in vodstvenega pregleda, pri izvedbi presoj ključnih dobaviteljev materialov in storitev, ki zadevajo izvajanje aktivnosti proizvodnje zdravil.
 • Skrbi za izvedbo vseh potrebnih kontrol, kalibracij, kvalifikacij in validacij opreme in postopkov proizvodnje zdravil.
 • Odgovoren je za izvedbo ustreznih začetnih in nadaljevalnih usposabljanj ter preverjanje usposobljenosti za vse delavce, ki vstopajo v proizvodnjo zdravil. Odgovoren je za izvedbo ustreznih usposabljanj in izobraževanj s področja dobre proizvodne prakse za obiskovalce, delavce, vzdrževalce in drugo osebje, ki ni zaposleno in naključno vstopa v proizvodne prostore. Sodeluje pri pripravi in odobritvi programov izobraževanj in usposabljanj s področja dobre proizvodne prakse.
 • Sodeluje, pojasnjuje in zagovarja skladnost izvajanja aktivnosti proizvodnje z zahtevami zakonodaje, standardov in smernic pri presojah s strani naročnikov proizvodnih storitev ter nadzorstvenih organov na področju zadevnih aktivnosti proizvodnje.
 • Z naročniki proizvodnih storitev se usklajuje in dogovarja za izvedbo storitev ter sodeluje pri pripravi tehničnih pogodb, pogodb o zagotavljanju kakovosti in komercialnih pogodb.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
4 - 5 let
Od kandidata pričakujemo:
 • Visoko stopnjo odgovornosti;
 • Komunikacijske sposobnosti: obvlada različne medije za sprejemanje in izražanje informacij in idej, zna poslušati sogovornike, se vključiti v dialog in deliti pridobljene informacije;
 • Timski duh: zna pristopiti do posameznikov in skupin, aktivno sodeluje s člani skupine in prispeva k doseganju skupnih ciljev na način, ki ne povzroča napetosti in konfliktov;
 • Sodelovanje in profesionalni pristop: zna vzpostaviti dobre odnose s sodelavci in strankami ter se vede profesionalno;
 • Celovit pregled: spremlja dogajanja na različnih področjih, ki jih zna povezati in uporabiti pri svojem delu;
  poznavanje področja diagnostike in zaželeno znanje strokovnih programov, ki jih tržimo;
 • Aktivno znanje angleškega jezika in računalniških orodij Excel, Word, Power point;
 • Farmacevtska izobrazba, pet delovnih izkušenj v dejavnosti.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Vsi zaposleni v podjetju Kemofarmacija d.d. sodelujejo pri našem poslanstvu. Če se nam pridružite, boste delovali kot katalizator v verigi dogodkov, ki pomaga milijonom ljudem po vsem svetu. Nadarjeni in sočutni ljudje so prihodnost našega podjetja, kot tudi zdravstva. V podjetju Kemofarmacija boste sodelovali pri izdelkih in rešitvah, ki nam pomagajo pri izvajanju našega poslanstva – pomagati ljudem in izboljšati zdravstveno varstvo. Z vašim delom lahko pomagate sooblikovati industrijo, ki je pomembna vsakomur.

Razumemo, kako pomembno je, da sistem spodbuja sodelovanje. Vaše znanje, strast in ambicije nam lahko pomagajo izboljšati vse elemente, s katerimi imamo stik – od ponudnikov zdravstvene oskrbe, do plačnikov in lekarn. Pridružite se naši ekipi izgradite obetavno poklicno kariero.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mesecev
Mesečno plačilo
po dogovoru

V skladu s Kolektivno pogodbo druže Kemofarmacija d.d.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Prijave sprejemamo do 20. 12. 2019, preko ponujene prijavne možnosti portala Optius, pri čemer pa si priodržujem, da primerne kandidate že pred potekom razpisa vabimo na zaposlitveni pogovor.

Nazaj na seznam