Informatik VII/1 (m/ž) (št. A072-03)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v Sektorju za podporne dejavnosti, Oddelek za informatiko, iščemo timskega, pozitivno naravnanega, motiviranega in delavnega sodelavca, ki je učljiv in predan skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja.

Razpisujemo prosto delovno mesto: Informatik VII/1 (m/ž) (št. A072-03)

Šifra delovnega mesta: J017025

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • Nameščanje, vzdrževanje in upravljanje informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Nameščanje in vzdrževanje delovnih postaj ter manjše računalniške opreme
 • Nameščanje, vzdrževanje in posodabljanje programske opreme
 • Nakup manjše računalniške opreme in drobnega materiala
 • Urejanje dostopov do programskih rešitev
 • Podpora pri zagotavljanju informacijske varnosti
 • Podpora uporabnikom
 • Vodenje evidenc računalniške strojne opreme
 • Priprava vlog za pridobivanje pravic zunanjih virov
 • Pomoč pri pripravi informacij, poročil, navodil, pojasnil, statistik in drugih gradiv z delovnega področja
 • Sodelovanje z drugimi sektorji
 • Opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo smeri računalništvo, informatika in sorodne
 • veljavno vozniško dovoljenje B kategorije

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim (3) poskusnim delom.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam