Digitalni poslovni svetovalec / Digital business consultant (m/ž)

Real Recruitment Solutions

 • Datum objave:11. 1. 2022
 • Prijave do: 9. 2. 2022
 • Kraj dela: Grčija
Nazaj na seznam

Real Recruitment Solutions

DIGITALNI POSLOVNI SVETOVALEC/SVETOVALKA z znanjem slovenskega jezika - plačana premestitev v Grčijo

Vloga DIGITALNEGA POSLOVNEGA SVETOVALCA je kombinacija podpore strankam in tehnične podpore.

Delali boste za eno največjih podjetij na svetu. Vsakodnevno boste podpirali stranke v zvezi z delom za najbolj znano aplikacijo na svetu, ki vsak dan olajša življenje milijonom ljudi.

Bi radi delali za najbolj znan iskalnik na svetu?


DIGITAL BUSINESS CONSULTANT with Slovenian - paid relocation to Greece

The role of DIGITAL BUSINESS CONSULTANT is a mixture of customer and technical support.

You will be working for one of the biggest companies in the world. On a daily basis you will be supporting customers in regards to working for the world’s most famous application which easifies the lives of millions every single day.

 How would you like to work for the world’s most famous search engine?

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Pomoč strankam reševati preproste težave prek e-pošte, klepeta in telefona
 • poročanje vodjem
 • Pomoč strankam pri vzpostavljanju računov
 • Zagotavljanje točnih in veljavnih informacij z uporabo ustreznih orodij.
 • Upoštevanje komunikacijskih postopkov, smernic in pravilnikov.

 • Help customers resolve simple issues via email, chat and phone
 • Reporting to managers
 • Assisting the clients in setting up their accounts
 • Provide accurate and valid information by using the right tools.
 • Follow communication procedures, guidelines and policies.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Ustrezne komunikacijske spretnosti
 • Tekoče znanje slovenskega jezika in dobro znanje angleškega jezika
 • Dobro poznavanje pisarniškega paketa MS Office
 • Usmerjenost k strankam in sposobnost prilagajanja/odgovarjanja na različne vrste znakov
 • Sposoben mora biti opravljati več nalog, določati prednostne naloge in učinkovito upravljati s časom

Koga podjetje išče?

 • Znanje slovenščine na ravni maternega jezika + dobro znanje angleščine (vsaj B2).
 • Zanimajo vas nove tehnologije.
 • Prizadevate si za odličnost in strokovnost.
 • Imate odlične komunikacijske sposobnosti in sposobnosti poslušanja.
 • Ste pravi timski igralec in ste pripravljeni sodelovati s številnimi drugimi narodnostmi.

 

 • Proper communication skills
 • Fluency in Slovenian and good English skills
 • Good MS Office skills
 • Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters
 • Must be able to multi-task, prioritise, and manage time effectively

What is the company looking for?

 • You have a mother tongue level in Slovenian + a good English level (at least B2).
 • You are interested in new technologies.
 • You strive for excellence and professionalism.
 • You have excellent communication and listening skills.
 • You are a real team player and willing to work with many other nationalities.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Kaj lahko pričakujete od življenja v Grčiji?

 • Izkušnjo mednarodne kulture
 • Mesto s čudovitimi peščenimi plažami, obdano z obalnimi mesti in starodavno arhitekturo
 • Slastna gastronomska doživetja
 • Dokaj dinamično mestno življenje in mirno življenje na podeželju
 • sončne dni, sredozemsko vreme in sproščen življenjski slog

Kaj nudimo?

 • Vrsta pogodbe: Redna grška delovna pogodba z enim največjih podjetij na svetu
 • Osnovna plača + bonusi - dodatek za uspešnost, dodatek za izmene (če se uporablja)
 • Dve dodatni plači na leto - brez vprašanj
 • Delovni čas: 8 ur na dan 5 dni na teden

Za mednarodne kandidate:

 • Brezplačne letalske vozovnice iz katerega koli evropskega mesta v Atene
 • Prevzem z letališča
 • Brezplačno dvotedensko bivanje v hotelu
 • Pomoč pri urejanju dokumentov, odprtju bančnega računa itd. ob prihodu pomoč pri iskanju nastanitve

Dodatne ugodnosti:

 • Brezplačne ure grščine, kuharski tečaji, športne dejavnosti in družabni dogodki, ki jih organizira podjetje.
 • Resnične karierne priložnosti na različnih poklicnih poteh

 

What you should expect from living in Greece?

 • The experience of an international culture
 • A beautiful sandy beaches city surrounded by coastal towns and ancient architecture
 • Delightful gastronomic experiences
 • Quite a dynamic urban life and peaceful rural life
 • Sunny days, Mediterranean weather and a laidback lifestyle

What’s in it for you?

 • Contract type: Regular Greek working contract with one of the biggest companies in the world
 • Base salary + Bonus – Performance Bonus, Shift Bonus(if applicable)
 • Two extra salaries per year – no questions asked
 • Working hours: 8 hours a day 5 days a week –

For international candidates:

 • Free flight tickets from any European city to Athens
 • Pick up from the airportFree two weeks stay in the hotel
 • Help with paperwork, opening a bank account, etc. on your arrivalAssistance in finding the accommodation

Extra perks:

 • Free Greek lessons, cooking courses, sports activities and social events organised by the company.
 • Real career opportunities in various career paths
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Prijave sprejemamo na e-naslovu sandra@realrecsolutions.com, do 9. 2. 2022.