Marketing, Oglaševanje, PR

Nekoga, ki zaposlen na področju marketinga, oglaševanja, PR, lahko imenujemo Tržni raziskovalec. Njegova naloga je porabiti denar naročnika ali oglaševalca tako, da bo določen cilj (povečanje prodaje, izboljšanje ugleda pofjetja) učinkovito dosežen. Delo tržnega raziskovalca je pogosto vezano na kratke roke, predvsem zaradi raznolikosti nalog, ki jih opravlja.

Obseg nalog:

 • zbiranje podatkov
 • raziskovanje mnenj porabnikov
 • načrtovanje strategij za oblikovanje sporočil
 • izbor najboljših ustvarjalnih rešitev

Najbolj specializirana za to področje je pri nas Fakulteta za družbene vede, smer tržna komunikologija. Za ta poklic je pogosta tudi izobrazba iz področja psihologije in ekonomije.

Področja dela:

 • oglaševanje
 • odnosi z javnostmi
 • pospeševanje prodaje
 • osebna prodaje
 • organizacija sejmov in razstav
 • interne komunikacije
 • celostna podoba podjetja
 • sponzorstvo in donatorstvo

Možnosti za zaposlitev:

 • agencije za raziskovanje
 • večje podjetje, oddelek za marketing
 • oglaševalska agencija
 • univerza ali podjetje (kot raziskovalec)

Zaželen je interes za analitično in raziskovalno delo. Pomembno je, da je sposoben združevanja številnih informacij v smiselne celote. Prav tako je bistvenega pomena vztrajnost, sposobnost ustvarjalnega dela in sodelovanja v skupini.

Končni izdelek tržnega raziskovalca je tržni načrt, ki mora biti rezultat raziskav, analiz in iskanja rešitev vprašanja ali priložnosti. Njegova naloga je, da poskrbi, da bo o novem izdelku obveščena prava ciljna skupina, ob pravem času, na primeren način in za določeno ceno.

Vir:
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2832&Filter=
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEenje

15 aktualna prosta delovna mesta